Stukje geschiedenis

Dat goed werk tijd kost moge blijken uit de oprichting van de vereniging.

Al in 1935 bestonden er in Borkel en Schaft plannen voor de oprichting van een rijvereniging. Blijkbaar vond men in die tijd de boerentrekpaarden te zwaar van bouw, om daarmee de ruitersport te kunnen beoefenen. Toch bleven de initiatiefnemers enthousiast. Helaas stak de oorlog een spaak in het wiel. De Duitse bezetter liet zelfs de landbouwpaarden niet met rust.

In 1945 was de tijd rijp om met de rijvereniging van start te gaan. Succes bleef niet uit, temeer omdat er op andere gebieden weinig tot geen ontspanningsmogelijkheden waren. Al snel kon er met twee groepen getraind worden.

In 1954 drong de emancipatie door in de ruitersport. Voortaan zag men ook de amazones bij de ruiterfeesten aantreden. Het optreden van de vereniging manifesteerde zich bij bruiloften in het dorp, het inhalen van Sint Nicolaas en verder in vrijheidsdressuur. De ruitersportactiviteiten liepen in de zestiger jaren wat terug. Door de mechanisatie in de landbouw, verdween het werkpaard meer en meer. De paardensport werd een luxe ontspanning.
In 1968 werd de draad weer serieus opgepakt met een viertal. Binnen een paar jaar waren het er acht. De resultaten waren goed, twee jaar op een rij werd het achttal naar het bondsconcours afgevaardigd.

In 1969 werd er ook met een ponyclub van start gegaan. Ponyclub “De Gaucho’s”. Deze reden met enkele Belgische clubs onderlinge wedstrijden. In 1981 stapte deze club over naar de NKB en sloot zich aan. Ook bij de NKB kwam de ponyclub goed uit de bus. Ook deze club werd enkele malen afgevaardigd naar het bondsconcours.

De verstandhouding tussen beide clubs is altijd heel goed geweest. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er in de zeventiger jaren wel eens tegen elkaar gevoetbald werd. Sommigen stonden op de klompen in het veld, zodat er ook wel eens een klomp rond vloog. Maar dit kon de pret niet drukken. In de tachtiger jaren kregen Ponyclub “De Gaucho’s” en Rijvereniging “St. Servatius” samen een oefenterrein gelegen op Sportpark “De Brug” te Borkel en Schaft. Door beide verenigingen werd op dit terrein geoefend en gezamenlijk bouwde ze er een schuilhut.

In 1982 werd ponyclub “De Gaucho’s”  door Rijtuigenvereniging “De Postillon” gevraagd om de Postillonrit mee te organiseren. Vanaf dat moment was er elk jaar een nauwe samenwerking tussen de Rijtuigenvereniging “De Postillon” en ponyclub “De Gaucho’s”. “De Postillon” organiseerde de rit en “De Gaucho’s” zorgen voor een geweldige ontvangst van de koetsen in Borkel en Schaft.

In 1993 zijn Ponyclub “De Gaucho’s” en Rijvereniging “St. Servatius” samengegaan. Ze opereerden vanaf dat moment onder de naam Hippische Vereniging “St. Servatius”.  “St. Servatius” bestaat uit drie afdelingen te weten: een afdeling pony’s, een afdeling paarden en een afdeling mennen. De afdelingen rijden wedstrijden. In 1995 vierde de vereniging haar 50-jarig bestaan met een driedaags jubileum Concours Hippique. Op dat moment had de vereniging zo’n 50 actieve leden.

De laatste jaren heeft de groei van “St. Servatius” niet stil gestaan. Nu, in 2005, heeft de vereniging maar liefst 75 leden. Onze vereniging bestaat uit actieve wedstrijdleden waarvan er ieder jaar wel enkele worden afgevaardigd naar de kampioenschappen, en steeds met succes. Toch beperken we ons niet alleen tot wedstrijdleden, ook recreatieleden zijn bij ons van harte welkom. We proberen vooral een gezelligheidsvereniging te zijn, waar jong en oud zich thuis voelt.

In 2002 liet Rijtuigenvereniging “De Postillon” ons weten te willen stoppen met de organisatie van de Pinksterrit. In de volksmond beter bekend als de “Postillonrit”.  In goed overleg tussen beide verenigingen werd besloten dat Hippische Vereniging ‘”St. Servatius” de gehele organisatie van de Pinksterrit op zich zou gaan nemen.

De doorstart werd ons mogelijk gemaakt door het verkrijgen van een uitkering uit het coöperatiefonds van de Rabobank.

Het eerste jaar dat we deze rit zouden organiseren mochten we helaas niet doorgaan in verband met de “vogelpest’.

In 2004 hebben we dan voor het eerst de Pinksterrit alleen georganiseerd, wel met behulp van, en alle kennis van Rijtuigenvereniging “De Postillon”. Deze vereniging heeft ons geweldig geholpen om dit mooie evenement in Valkenswaard en Borkel en Schaft voort te kunnen zetten.

In 2006 hebben we een sponsorovereenkomst getekende met de Rabobank.

U bent nu te gast op de site van Hippische Vereniging “St. Servatius” en wij wensen u op nog veel plezier kijkplezier.